Strona SP 40 w Gdyni
Dzisiaj jestmonitoring pozycji

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni
zaprasza rodziców przyszłych uczniów na spotkanie organizacyjne
w dniu 17. 03. 2015 r.

o godz.16.30 rodziców dzieci 5-letnich

rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2015/2016,

godz.18.00 rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016.


ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI
NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 1 CZERWCA 2015 ROKU.REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Zasady rekrutacji do klasy I

Zgłoszenie

Wniosek

Załączniki

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016
zgodnie z uchwałą Rady Miasta NR VI/82/15 z dnia 25 lutego 2015 roku
rozpocznie się od 1 kwietnia 2015 roku.
Składamy serdeczne podziękowania
Pani poseł Teresie Hoppe
za ufundowanie strojów kaszubskich dla dzieci z Koła Kaszubskiego.

Punktacja - Konkurs Historyczny - rejon Gdynia - Sopot


Akcje i zbiórki ekologiczne prowadzone na terenie naszej szkoły


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
Zobacz najnowsze wydarzenia... (więcej)

Zobacz sukcesy naszych uczniów... (więcej)

Zobacz galerię zdjęć... (więcej)
W dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015
(14 X , 31 X , 10 XI , 02 I , 05 I , 01 IV , 05 VI)

w szkole odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy.
W te dni wydawane są również posiłki obiadowe w szkole dla dzieci,
które mają refundowane obiady (rodzice deklarują pisemnie obecność dziecka na obiedzie)
oraz dla dzieci przebywających w świetlicy
(o ile rodzice dodatkowo te obiady wykupią dokonując opłaty w terminie
zgodnym z obowiązującym harmonogramem na bieżący rok szkolny).

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Informator dla rodziców dzieci korzystających z obiadów

Odpłatność za obiady można uiszczać w kasie szkolnej,
jak również na nr konta bankowego Dochodów własnych szkoły
49 1440 1026 0000 0000 1253 6488
W tytule przelewu należy obowiązkowo podać miesiąc,
za który uiszczamy opłatę, nr obiadowy dziecka
oraz dni, w których nie będzie jadło obiadu,
a także wyszczególnić za jakie dni zrobiono odpis
Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2014!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl