Strona SP 40 w Gdyni
Dzisiaj jestmonitoring pozycji
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
Zobacz najnowsze wydarzenia... (więcej)

Zobacz sukcesy naszych uczniów... (więcej)

Zobacz zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015... (więcej)HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Informator dla rodziców dzieci korzystających z obiadów

Odpłatność za obiady można uiszczać w kasie szkolnej,
jak również na nr konta bankowego Dochodów własnych szkoły
49 1440 1026 0000 0000 1253 6488
W tytule przelewu należy obowiązkowo podać miesiąc,
za który uiszczamy opłatę, nr obiadowy dziecka
oraz dni, w których nie będzie jadło obiadu,
a także wyszczególnić za jakie dni zrobiono odpis
Pobierz bezplatny program PIT PROJEKT 2013!
Przekaz 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz sie wiecej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkola", www.ps.org.pl