Strona SP 40 w Gdyni
Dzisiaj jestmonitoring pozycji

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu Historycznego dla gimnazjum


Akcje i zbiórki ekologiczne prowadzone na terenie naszej szkoły


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
Zobacz najnowsze wydarzenia... (więcej)

Zobacz sukcesy naszych uczniów... (więcej)

Zobacz galerię zdjęć... (więcej)
W dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015
(14 X , 31 X , 10 XI , 02 I , 05 I , 01 IV , 05 VI)

w szkole odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy.
W te dni wydawane są również posiłki obiadowe w szkole dla dzieci,
które mają refundowane obiady (rodzice deklarują pisemnie obecność dziecka na obiedzie)
oraz dla dzieci przebywających w świetlicy
(o ile rodzice dodatkowo te obiady wykupią dokonując opłaty w terminie
zgodnym z obowiązującym harmonogramem na bieżący rok szkolny).

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Informator dla rodziców dzieci korzystających z obiadów

Odpłatność za obiady można uiszczać w kasie szkolnej,
jak również na nr konta bankowego Dochodów własnych szkoły
49 1440 1026 0000 0000 1253 6488
W tytule przelewu należy obowiązkowo podać miesiąc,
za który uiszczamy opłatę, nr obiadowy dziecka
oraz dni, w których nie będzie jadło obiadu,
a także wyszczególnić za jakie dni zrobiono odpis
Pobierz bezplatny program PIT PROJEKT 2013!
Przekaz 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz sie wiecej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkola", www.ps.org.pl